top of page

Karriärvägar efter sfi

Кар'єрні шляхи після SFI

Sfi vänder sig till den målgrupp som vill lära svenska språket för att klara sig på egen hand i samhället. De individer som genomgår sfi-undervisning har oftast en karriär och yrkeserfarenhet bakom sig som kan komma till nytta i vårt samhälle. Då är det viktigt att ta vara på de resurser som finns i landet, men inte kommer vidare på grund av språkliga brister.

Sfi-undervisning utökar möjligheten till integration och delaktighet i samhället. Det innebär att ha egenmakt över sin tillvaro i samhället. Att behärska svenska språket kan innebära en anställning, frihet och även möjlighet till vidare studier.

Efter sfi har man möjlighet att lära sig mer svenska språket på Komvux, exempelvis på Svea VUX. Där kan man läsa SVA (svenska som andraspråk) på grundläggande nivå eller gymnasienivå. Genom att läsa SVA grundläggande kurser får man möjligheten att kunna läsa en yrkesutbildning på vuxenutbildning/komvux.

Några exempel på gymnasiala yrkesutbildningar på vuxenutbildning/komvux som kräver SVA på grundläggande nivå är:

·       Barn och fritid

·       Bygg och anläggning

·       El och energi

·       Fordon och transport

·       Handel och administration

·       Hotell och turism

·       Restaurang och livsmedel

·       VVS och fastighet

·       Vård och omsorg (undersköterska)

 

Svea VUX/vuxenutbildning/komvux kan man också läsa till en fullständig gymnasieutbildning om man saknar en sådan.

Vi rekommenderar att du pratar med någon av våra studie- och yrkesvägledare på Svea sfi om du har funderingar kring det. SVA-kurser på gymnasienivå ger möjlighet att för vidare studier om du uppfyller övriga krav för vidare studier. Genomförd sfi-utbildning öppnar för många karriärvägar!

Publicerings datum

13 mars 2023

Lästid

5 minuter

Dela

Karriärvägar efter sfi
Senaste nytt från Svea Partners!
Fika och öva på din svenska på Svea sfi's språkcafé!
Lärarna och rektor på Svea sfi har ordet!

Fler nyheter

bottom of page