top of page

Lärarna och rektor på Svea sfi har ordet!

Vad har vi som arbetar på Svea sfi för arbetsuppgifter, och hur arbetar vi för elevens bästa?

Pia Nordström (rektor på Svea sfi) säger: "Som rektor leder jag det pedagogiska arbetet på skolan och ger mina lärare förutsättningar att arbeta framåtsyftande mot de nationella målen. Det betyder att min personal på bästa sätt kan ge våra elever verktyg så att de kan leva ett bra liv och bli inkluderade i samhället.


Vi på skolan utgår alltid från eleven i centrum. Tillsammans skapar vi en attraktiv sfi-utbildning som ger eleverna goda förutsättningar för det framtida arbetslivet och en god grund för det livslånga lärandet.

Varje kväll lämnar jag jobbet med en känsla av att ha varit delaktig i något stort som faktiskt gjort skillnad för människor som behöver det."


Några ord om sfi, och skolans koncept, från rektor och lärare på Svea sfi

  • Lära sig svenska för att inkluderas i samhälls- och yrkesliv i Sverige.

 

  • Våra lektionsplaneringar bygger på rutiner. Dagens lektion utgår från veckoplaneringen, eleven vet vad, hur och när ska göras, inom temat, utgår från elevernas tankar, erfarenheter och kunskaper.

 

  • Vi skriver och följer en veckoplanering. Vi använder kurslitteratur, studiebesök, filmer och digitala medel såsom lär plattformen it's learning.

 

Hur vi jobbar: Utifrån kursplanen, inom vissa temaområden, studiebesök om det passar temat.

 

  • Vi respekterar elevernas olika förutsättningar att lära sig svenska. Därför anpassar vi lektionerna efter elevernas behov och förmågor. Vi ger återkoppling på elevernas uppgifter så att varje elev vet vad som bör förbättras för att nå kursmålen. Vi följer alla elevers utveckling och dokumenterar deras framsteg.



  • Lärarna samarbetar kring bland annat sambedömning av prov, diskussion kring elevernas utveckling och vid behov av individuellt stöd.

 

  • Vi uppmuntrar alla elever att komma till skolan varje dag och delta på lektionerna. Vi informerar eleverna om vilka regler som gäller i skolan och kommunen. Vi kontaktar elever efter en kort tids frånvaro. Vi uppmuntrar till att kontakta oss lärare vid eventuell frånvaro.

 

Bästa hälsningar, Pia Nordström (rektor på Svea sfi), Kristina Sjöberg, Forouzan Baranji och Narine Avaqyan (lärare på Svea sfi).

Publicerings datum

14 mars 2023

Lästid

5 minuter

Dela

Lärarna och rektor på Svea sfi har ordet!
Senaste nytt från Svea Partners!
Karriärvägar efter sfi
Fika och öva på din svenska på Svea sfi's språkcafé!

Fler nyheter

bottom of page